Rosy BASE 531

RoSy BASE

RoSy BASE

RoSy BASE er grunnmodul i RoSy RAMS-konseptet (Road Asset Management System), hvor kommunen holder styr på hovedopplysninger, veigeometri, veioppbygning, tilstandsregistrering, trafikk, ulykker, veiobjekter og veiadministrasjon.

RoSy RAMS er et av de mest utbredte Road Asset Management Systemer. RoSy BASE er integrert med andre RoSy-moduler. Med RoSy BASE har du mulighet for å utvide med andre RoSy-moduler og oppnå ennå flere fordeler.

RoSy BASE understøtter dine daglige oppgaver som veimyndighet.

 • Derfor er det enkelt og raskt for deg å innlese, inntaste og  vedlikeholde dine veidata og ikke minst få oversikt over dine data  med et klikk i et oversiktsvindu.
 • Oppdateringsassistenten guider deg enkelt og sikkert gjennom dine årlige  asfalt- og reparasjonsarbeid, så du er sikker på at relevante registre  oppdateres korrekt.

Det er flere innbygde verktøyer for å kontrollere data og presentere data, eksempelvis:

 • Automatisk registersjekk
 • Filter
 • Charts
 • Rapporter

Du kan filtrere data, kombinere forskjellige data og få oversikt over eksempelvis:

 • Veier med valgte belegningstyper
 • Veier med dårlig tilstand
 • Veier med stor trafikkbelastning

RoSy BASE i kombinasjon med andre RoSy-moduler:

 • RoSy MAP gjør det mulig å linke RoSy BASE data til et kart og på den  måten få data visualisert.
 • RoSy PLAN bruker RoSy BASE data til å beregne hvordan du får  mest mulig ut av kommunens veibudsjett og hvilke  konsekvenser det har for eksempelvis etterslep og veikapital.

RoSy BASE skaper merverdi: Med RoSy BASE oppnår du:

 • enkle løsninger på dine oppgaver
 • oversikt og beslutningsgrunnlag
 • sammenheng med andre moduler/løsninger og dermed en reduksjon  av dobbeltarbeid og inkonsistente data

RoSy BASE lagrer data om de enkelte veier og sideanleggselementer – eksempler er:

 • Veinavn og nummer
 • Lengder og bredder
 • Skader og reparasjoner
 • Trafikk (ÅDT, SA10, Hastighetsbegrensninger mm.)
 • Belegningsdata, bæreevne
 • Sideanleggselementer, grusveier, kantstein, stier og fortau
 • Arealer og veiklasser
 • Bilder
 • Skilt, kummer, riste og veibelysning
 • Ulykkedata (black spots)

Vil du vite mer om systemet eller ønsker en presentasjon i din kommune, kan du gjerne ringe vår Hot-line 22 20 70 66.

Bookmark and Share
Rosy BASE 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

BROSJYRE

RoSy BASE

SE OGSÅ

RoSy Produktene