Store 20Berganvei1 531

RoSy dig

RoSy dig

RoSy DIGWeb sikrer deg en effektiv og enkel arbeidsprosess i forbindelse med søknad og tildeling av gravetillatelser. Både graveaktør og saksbehandler får oversikt over hva som skal gjøres i de enkelte sakene, hvor og når det skal gjøres. Saksbehandlingen lettes ved at graveaktøren på egen hånd, og på en enkel måte, kan sende en søknad som inneholder alle de nødvendige opplysninger.

15 Opgravning4

 

 

 

 

 

 

 

Få alt med første gang RoSy DIGWeb guider dine graveaktører gjennom søkeprosessen slik at du får alle opplysninger du har bruk for når søknaden skal behandles. Søknaden kan ganske enkelt ikke sendes før alle viktige opplysninger er tastet inn. Det er en fordel for både deg og graveaktøren, da man unngår å bruke tid på å søke igjen på grunn av manglende opplysninger. Søkerguiden gir graveaktøren mulighet for å vedlegge relevante dokumenter til søknaden – eksempelvis skiltplan, bilder osv.

RoSy DIGWeb gir deg oversikt på kart Når du mottar søknaden får du samtidig et hurtig oversikt over hvor det søkes. Det følger et kart med søknaden hvor søkeren har tegnet inn graveområdet. Inntegning av graveområdet på kart er en integrert del av gravesøknadsguiden.

RoSy DIGWeb gir deg også:  

  • En oversikt over alle inntegnede graveområder, som igjen kan innleses i en rekke GIS-programmer.
  • Mulighet for å dele data fra RoSy DIGWeb med dine kolleger.
  • Oversikt over hvor det er gjenværende gravearbeid, hvem graveaktøren er, eller hvor det har vært gravearbeid innenfor en bestemt tidsperiode.

Enkel og effektiv saksbehandling RoSy DIGWeb’s enkle design gir deg oversikt over alle relevante opplysninger når du skal saksbehandle gravesøknaden:

  • Hvem søker?
  • Hvor skal det graves?
  • Søkes det på kommunal vei?
  • Hvor og når skal arbeidet utføres?
  • Er det spesielle bemerkninger eller vedheftede dokumenter med søknaden, etc.

Forhåndsvis-funksjon Du har mulighet for og forhåndsvise gravetillatelsen før den automatisk sendes av sted pr. mail til søkeren.

I tilfeller der søknaden skal avvises har du mulighet for å skrive begrunnelse for avvisningen som også sendes automatisk pr. mail til søkeren.

Oppfølging på gravetillatelser på stedet I saksbehandlerdelen til RoSy DIGWeb er det en rekke verktøyer som er designet til å understøtte arbeidet med oppfølgning på reetablering. Du får en oversikt over hvilke tillatelser som skal følges opp, samt hvor og når det skal følges opp. All kommunikasjon med graveaktøren rundt reetablering foregår via RoSy DIGWeb og lagres her, så du alltid har det for hånden uansett hvor du er. Bruk eksempelvis din tablet, nettbrett eller iPad til å foreta oppfølgningen direkte på gravestedet. Det eneste du trenger er internett tilgang. Kasse 1: Vi utvikler løsninger til deg RoSy utvikles fortløpende i samarbeid med brukerne. Dette sikrer at din løsning passer til de arbeidsprosesser du har i forbindelse med ditt arbeid. Enkelt og greit. Kasse 2: Kan jeg prøve RoSy DIGWeb? Ja, kontakt Grontmij for å få login-detaljer til demo-versjon av RoSy DIGWeb.

Hvordan får jeg RoSy DIGWeb? Kontakt Sweco. Vi hoster databasen og administrerer webapplikasjonen. Du og dine kolleger får tilsendt brukernavn og adgangskode til RoSyDIGWeb, og så er det klart til bruk.

Bookmark and Share
Store 20Berganvei1 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

BROSJYRE

RoSy DIG

SE OGSÅ

RoSy Produktene