Mandvedcomputer 531

RoSy plan

RoSy plan

RoSy PLAN er et optimeringsverktøy, hvor innsamlede data blir behandlet for å vise den beste utnyttelse av et budsjett (Økonomiplan) og hvilke konsekvenser dette har. Grontmij utfører oftest denne oppgaven for kommuner og tilbyr også en oppsummering i en politisk objektiv rapport.

216PLANRoSy PLAN er beregningsdelen, som brukes til beregning av optimale kort- og langsiktige vedlikeholdsstrategier for totale veinett og individuelle veistrekninger.

Hvordan beregner plan?

RoSy PLAN bruker beregningsmodeller, det vil si nedbrytningsmodeller for skader på veiene eller utviklingsmodeller på forskjellige veityper. Disse modellene er definert som formularer med parametrer som trafikkdata og belegningsoppbygningens alder m.m.

Nedbrydningsmodeller og reparasjons- og belegningsprodukter er noe av de viktigste beregningsparametere. Disse parametrene angir f.eks. priser og brukstider og under hvilke betingelser, et bestemt produkt kan brukes.

En eller flere budsjett kan angis til en beregning og planene beregnes, og man kan utskrive flere rapporter og sammenligninger.

RoSy PLAN beregner:

  • Optimal vedlikehold av veinettet
  • Optimalt vedlikehold innenfor ditt budsjett
  • ”Do-nothing” konsekvenser. Hva skjer – hvis mangelde vedlikehold i 10 år?
  • Tiltak pr vei og strekning
  • Veikapitalen og utvikling av denne med gitte budsjett
  • Konsekvensanalyse av ulike budsjett og tiltak
  • Oversikt over lavstandard veiene - 10 år frem i tid
  • Med mer…

Klikk her og les mer

Bookmark and Share
Mandvedcomputer 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

  SE OGSÅ

RoSy Konseptet

 

BROSJYRE

  RoSy PLAN