Asphalt Lowperspective 531

RoSy FWD

RoSy FWD

Måling av bæreevnen – optimering av vedlikehold FWD – (Falling Weight Deflectometer) er et utstyr som brukes til å måle om veien har den styrke som kreves for å bære trafikken på veien. Målingen gir også svar på om man må forsterke veien og hvor mye asfalt som bør legges ut. Vi finner i tillegg restlevetid eller restbrukstid, dersom man ikke forsterker veien og vi kan si hvor i konstruksjonen man har det svakeste leddet.

S PRIMAX FWDVeireparasjoner kan være kostbare. Spesielt, hvis man ikke på forhånd har undersøkt hva som er årsak til skadene. Kjenner du grunnen, gir det et godt utgangspunkt for å ta de riktige og mest økonomiske beslutninger og samtidig spare penger.

Bæreevnemålinger
Grunnene til, at man foretar bæreevnemålinger er at man ut fra beregninger kan fastslå om en vei skal forsterkes, om det er noe galt lengre nede i belegningsoppbyggingen og endelig i forbindelse med omlegginger av trafikk.

Ut fra analyseresultatene er man i stand til å beregne, hvor tykt et asfaltlag som vil være nødvendig hvis man skal forsterke. I tillegg kan man kan finne ut av om det er hele strekningen eller kun en del av den som har behov for forsterkning eller andre foranstaltninger.

Bæreevnemålinger foretas med en falloddsmåler og de data som er innsamlet, brukes senere til forskjellige analyser om bæreevnen.

Hvordan måler man? Normalt måler man for hver 100 meter skiftevis i høyre og venstre side av veien. På en vei måles det typisk med 19-65 kN.

Målingene understøttes av oppboringer fra belegningen eller undersøkelser med endoskop, så man kan se belegningsoppbyggingen. Disse data og opplysninger om trafikkforholdene på en strekning inngår i beregningene når man skal analysere data.

Hva er fordelene?
Fordelene ved å få målt sine belegninger er at man på denne måte kan sikre at bæreevnen er i orden, og man unngår at det skjer skader på belegningene når de utsettes for belastninger fra trafikken. En annen fordel er som nevnt, at man kan få vite om det er behov for forsterkning, og hvor tykt lag det er behov for. I forbindelse med utlegging av slitelag på veiene unngår man på denne måte å legge for tykt lag med asfalt. Bæreevnemålinger er på denne måten en vesentlig del av vedlikeholds- og reparasjonsstrategiene, da de er med til å sikre et så økonomisk vedlikehold som mulig.

Sweco anbefaler bæreevnemålinger på belegninger med tung trafikk, belegninger på veier i industriområder, eller ved omlegging av trafikk.

Bookmark and Share
Asphalt Lowperspective 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

Brosjyre

RoSy FWD

Se også

Utstyr