Asphalt Lowperspective 531

Støymåling

Støymåling

Støy er et stigende problem for en lang rekke mennesker som bor nær trafikkerte veier. Trafikken kan sjelden fjernes uten store omkostninger, men man kan fjerne en vesentlig del av støyen ved å legge ny belegning på veien. Nå kan Sweco måle effekten av støyreduserende bekjempelser. Ved en CPX-måling finner vi støyemisjonen som kommer fra en standard bildekk, når det ruller over en veioverflate.

216StoymaalingCPX-målingen (Close Proximity Measurement) er beskrevet i ISO standarden ISO/CD 11819-2 og utføres i henhold til denne standard.

Sweco utfører disse målingene i samarbeid med et hollandsk firma, som har en lukket CPX trailer til måling på veier og et program til behandling og rapportering av resultatene.

I den lukkede, og lydisolerende, CPX traileren er det montert flere mikrofoner tett på dekkene som registrerer støyemisjonen. I traileren er det montert dekk fra henholdsvis personbil og en lastebil, og det foretas separate målinger på dekkene samtidig.

Det måles ved en konstant hastighet på 50 km/t eller 80 km/t – alt avhengig av de gitte hastighetsbegrensninger.

Hvis man er interessert i andres måledata – kan dette utleveres hvis kundene ønsker dette. Det vil gi god erfaring på andre produkter eller lignende produkter og erfaringer.

Sweco har en meget god ekspertise på dette området – som vi gjerne deler med deg.

Bookmark and Share
Asphalt Lowperspective 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

BROSJYRE

Støymåling

SE OGSÅ

RoSy Konseptet